Neustále kolem sebe slyším a čtu větu, která mne vnitřně malinko pobuřuje......"Nerozhodujte se hlavou ale srdcem!"

Ano, rozhodovat se pouze hlavou- kalkulování, přemýtání, vyhodnocování, srovnávání..... je model těžkopádnějších  vibrací, nicméně mnohokrát jsem touto ztezkou "Následování  svého srdce" šla, utišila svou mysl a přenesla do nekonečného prostoru srdce, zamilovala se s veškerenstvem a jednala z něj, ale dál a dál jsem narážela na stejné a známé balvany. Pro mne následování čistě svého srdce, kdy tento model fungoval a naplńoval mne, znamenalo odpojení  se od struktur ve kterých jsem byla vychovaná, a jako dospívající bytost se vydala do světa následovat své srdce, které toužilo po poznání a dobrodružství, trávení času z lidmi nejrůznějších povah, vyznání a názorů, inspirování se jedinečnými učiteli, svobodnými bytostmi, čerpání informací na všech složkách mé bytosti. Jednoduše cesta dobrodružství, objevování světa, jeho a svého obrazu, poznávání dimenzí a možností světovhledů i svého Bytostního potenciálu. Ano, zde bych řekla, že čistě cesta ze srdce funguje...u dnešních vědomých dospívajících lidí je to asi už běžná puberta, která pravděpodobně probíhá rychle a ve velmi mladém věku.....

Model, který funguje na další úrovni dospívání je  pro mne je tato Trinita. Je to soudržnost, neboli integrita jak srdce, mysli/ tak podbříšku/ intuitivnějšího smyslu/těla. Tohle je krásně demonstrovatelné na milostném propojení, a je to jistě model, který by byl záhodný sdílet s dospívajícími lidmi, kterým může ušetřit spoustu zmatku a zbytečných zápletek v životě, a stejně tak může pomoci navigovat dospělým v jakékoli situaci, pokud hledají a chtějí žít z místa, které je  pro ně pravdivé, autentické a v souladu.

Jako například, pokud se potkají dva lidé a chtějí spolu prožít intimní spojení, cítí se fyzicky nesmírně přitahovaní,  tj. obě těla říkají ano, ale jeden z nich má monogamní závazek, tudíž mysl zažívá pochybnosti a bojuje s tělěm, a ten druhý přez to, že cítí obrovskou fyzickou přitažlivot, vnímá chaos v mysli svého protějšku, a také necítí hluboký cit, lásku- srdce. Toto je situace, která není zcela v souladu, a může přinášet nepříjemné dopady, pokud tito lidé potlačí svá srdce i své mysli a cítí takovou připoutanost k touze těla, která přehluší vše ostatní.

Pozitivní příklad této možnosti je, že sice cítí obrovskou touhu, ale nejsou k ní tak připoutaní a tudíž vnímají plně i ostatní složky, které k nim promlouvají a své rozhodnutí učiní svobodně a vědomě.

Pokud se dva setkají a jejich těla po sobě touží- podbříšek říká ano, mysl je taky zcela svobodná a srdce otevřená dokořán prožitek může být oprvadu hluboký, krásný a velmi naplńující pro oba dva, a nemusí z toho vždy být "ano, dokud nás smrt nezozdělí".....což je mimochodem vtipné prohlášení, jelikož je to vždy smrt, která lidi rozdělí, pokud "nezemřou společně"......

Tento model je využitelný v jakékoli rozhodovací situaci, ale zároveń si člověk může projít několika vlnami rozporů nahoru dolů, odpoutávání se od svých tužeb jednotlivých center, aby nebyla přilnutá ani jedna a život tak mohl svobodně proudit celým systémem, než si tento kompas osvojí natolik, aby v dané situaci fungoval přirozeně v daném okamžiku. A osvojit znamená dát do praxe.

Jak? 

Naučit se ztišit natolik, abyste slyšeli mluvit tato tři centra a naučili se jejich jazyk těchto tří center rozeznávat. Nejlepsím nástrojem je meditace

 

Hari Aum