Autenticita a navigační systém

Autenticita a navigační systém

Neustále kolem sebe slyším a čtu větu, která mne vnitřně malinko pobuřuje......"Nerozhodujte se hlavou ale srdcem!"

Ano, rozhodovat se pouze hlavou- kalkulování, přemýtání, vyhodnocování, srovnávání..... je model těžkopádnějších  vibrací, nicméně mnohokrát jsem touto ztezkou "Následování  svého srdce" šla, utišila svou mysl a přenesla do nekonečného prostoru srdce, zamilovala se s veškerenstvem a jednala z něj, ale dál a dál jsem narážela na stejné a známé balvany. Pro mne následování čistě svého srdce, kdy tento model fungoval a naplńoval mne, znamenalo odpojení  se od struktur ve kterých jsem byla vychovaná, a jako dospívající bytost se vydala do světa následovat své srdce, které toužilo po poznání a dobrodružství, trávení času z lidmi nejrůznějších povah, vyznání a názorů, inspirování se jedinečnými učiteli, svobodnými bytostmi, čerpání informací na všech složkách mé bytosti.


Jak se zbavit emočních břemen- dr. John Douillard

Jak se zbavit emočních břemen- dr. John Douillard

Nasja neboli olejování nosu se má za jednu z pěti nejúčinnějších terapií v Ajurvédě. 

Co je to Nasja?

Jedná se o aplikaci bylinného oleje do nosních dutin. Tato terapie má mnoho blahodárných účinků. Dle mého je jeden z nich velmi vzácný a ojedinělý, a to je ten, že dokáže pročistit lymfatické cévy v mozku, nitrolebeční žilní (sagitalní) splav. neboli tarpaka kafa.(ajur.)

Tento splav se nachází těsně pod lebeční kostí a vede po celé lebce ve tvaru účesu “číro”.

Tato praxe se v Ajurvédě provádí už tisíce let ale teprve nedávno západní medicína objevila v mozku, v nitrolebečním žilním splavu lymfatické cévy které mají tu schopnost z něho během spánku vypouštět plak a toxické chemikálie a to až 1,36kg ročně! 


Celostní očista pro omlazení a opravdové zdraví

Celostní očista pro omlazení a opravdové zdraví

Ajurveda je tisíce let zkušený systém, který nás učí jak prožít dlouhý a naplněný život ve zdraví.

Dle Ajurvedy není zdraví pouze absencí nemoci, nýbrž celistvým pojetím št’astného naplněného života. Zmińuje se o rovnováze všech tělesných systémů, trávení, vylučování, smyslových a motorických orgánů, rovnováze individuální konstituce, kdy mysl a duše dlí ve spokojenosti, lépe v blaženosti. Toto Ajurveda označuje za zdraví.

Kolik znáte lidí, které byste dle tohoto konceptu označili za zdravé, lépe….jak jste na tom vy sami?


Očista smyslů – Oči a voda

Očista smyslů – Oči a voda

Očista smyslů zahrnuje i očistu smyslových organů.

Během jogínského svátku Navartari – Devíti Nocí Bohyně tyto očisty společně praktikujeme.

Nejen, že se tak opečujeme navzájem, ale zároveń se učíme a zdokonalujeme v technikách, kterými posléze můžeme opečovávat své blízké, a pokud jste terapeuti, tak i o své klienty.


Společná nádoba

Společná nádoba

Říká se, že na zlomení zlozvyku a nastolení zvyku nového je zapotřebí 21 dní.

Snad  je to možné v případech jako jsou kouření, stravovací návyky a jiné takto jasné fyzické záležitosti. Zlomit zlozvyky identifikace s nepravým já, tj. se způsoby myšlení, vyjadřování se, a jednání může trvat celý (nejen) jeden lidský život, ale také setinu sekundy…..jelikož za fyzičnem je čas irelevantní.

Nicméně čas a prostor, fyzično, je nejlepší startovací bod…..


Zdravá a zářivá kůže

Zdravá a zářivá kůže

Před několika lety jsme byly s kamarádkou v New Yorku a navštívily jsme korejské lázně. 

Byl to jeden z nejlepších zážitků našeho týdeního pobytu.

Jako většina lidí, mám moc ráda masáže a všechny možné omlazující a ozdravující procedůry. 
Asi taky proto jsem se posledních deset let věnovala studiu Jógy a Ajurvédy se všemi jejími omlazujícími a zdraví podporujícími terapiemi. Nejen, že mi pod rukama prošly stovky lidí, ale jako součást učení se jsem sama prošla mnohými masážemi a procedůrami.

Moc láskyplného doteku- kvalitní péče o sebe sama v pohodlí domova

Moc láskyplného doteku- kvalitní péče o sebe sama v pohodlí domova

Dotek je jeden z nejkrásnějších a nejsilnějších možných projevů lásky, vřelosti a spolunáležitosti.

Nejen, že ujišt’uje Duši, že patří do těla, ale také sklidńuje nervovou soustavu, odstrańuje emoční nevyrovnanost, utiší rozbouřené víry myšlenek, pomáhá prohloubit dech, rozproudí oběhové systémy, probudí život a celkově tělu hluboce uleví.