Motivace......
Vždy mne nejvíce motiovala Svoboda.... poznání a krása. Z mého rodiště- kraje Věstonické Venuše, jsem velmi mladičká odcestovala do Spojených Států, kde jsem pracovala jako modelka téměř patnáct let. Neustálý fyzický zápřah, potřeba dokonalosti perfektního zdraví jak na fyzické, mentální, tak i duševni rovině mne neustále nutila nacházet způsoby jak získávat sílu a duševní pohodu. Pochopila jsem, že základ všecho úspěchu a nebo taky úspěch sám je zdraví, a to jsem začala zkoumat skrze Ajurvédu, nejstarší léčebný systém na světě. Ajurvéda označuje za zdraví mnohem, mnohem více nežli pouhou absenci nemoci.....

V průběhu své patnáctileté kariéry jsem prožila několikrát syndrom vyhoření, kdy jsem byla motivována nacházet lepší a účinější způsoby, jak si pomoci. A díky tomu, že mne fascinuje příroda a krása, naučila jsem se, jak nejlépe pečovat o své tělo....Dle Ayurvedy máme takových těl pět. Naučila jsem se, jak zahrnout a vyživit všechna, vyrábět si nektaru plnou přírodní medicínu, požívat ji, i aplikovat na své tělo, tak aby to bylo hluboké a kompletní obnovení organizmu.

Fascinace nervovou soustavou....
Duchovní učitel Papaji jednou řekl, že pokud se rozhodneš pro Svobodu, ujisti se, že Tvůj nervový systém je dostatečně silný. Dlouhá léta jsem  nechápala, co tím vlastně myslel, ale po zkušenostech temných nocí Duše, respektive procesem vnitřního umírání /znovuzrozování jsem si uvědomila, že energetické procesy a transformace, zdravéjší a uvědomělejší způsoby bytí, které se do nás ztahuí, jakmile jim uděláme prostor, (oprvadu necháme nefunkční vzorce myšlení a jednání a bytí odejít ~ zemřít), potřebují silné nosiče a to jsou právě nervy. Dostáváme se totiž do hlubších sfér možností fungování lidského potenciálu a přemístujeme se od výhradního používání mysli k používání intuice, tj. hlubšího vnímání, učíme se plně probudit jemnohmotná vlákna našich nervů, která spolu komunikují na mnohem inteligentnějších a celistvějších rovinách. 

Abychom mohli dosáhnout našeho nejlepšího možného potenciálu, kvalitního, oprvadového a štávnatého života,  života v lásce, pravdě a síle, učíme se být autentičtí sami k sobě a procházet někdy i velmi náročné životní situace bez velké újmy, a naopak  si být vědomí a správně uchopovat plody těchto životních změn.

Zkušenosti.....
Zažila jsem dvakrát  téměř půl roku v temnotě, kdy jsem nevěděla jak se jmenuji, natož tak kdo jsem.... Když se na to dívám zpětně, byla jsem jakoby znovu v lůně a zažívala zevnitř vědomé tvoření svého nového života, kterým jsem se poté stala. Uvědomovala jsem si procesy a jemnohmotná vlákna, která jsou součástí naší bytosti, jak s nimi zacházet tak, aby nás náš přerod zanechal v hlubší, vědomější a krásnější rovině sebe sama. Měla jsem štěstí, že jsem na to měla prostor, kuráž a podporu procházet tím tak dlouho a plně bez jakýchkoliv zásahů......Uvědomila jsem si, že kdybych tenkrát věděla co se mi děje a věděla jak si pomoci procházet taková období, bývala by nemusela být tak dlouhá a náročná. Přišla jsem po letech k tomu, že je velmi důležité vědět jak o sebe sama správně pečovat a vyživovat se na mnoha sférách,  jak pečovat o svůj systém nejen fyzického ale i intelektuálního, emočního, energetického a duševního těla. Za dvanáct let jsem nastudovala a nacvičila spoustu různých technik a způsobů, které jsem pochopila fungují na každého trošku jinak, nebo spíše, každý potřebuje v určitém čase něco jiného....

Jak dospět do roviny svého nejlepšího potenciálu, svého naplnění, které má kořeny zapuštěné v hloubkách našeho nitra, se stalo mým zájmem objevovování, stejně tak jako praxe a cesty vedoucí k němu.  Nejprve jsem začala hledat v Ajurvédě, a naučila se, jak dobře pečovat o svých pět, těl která jsou širším pochopením člověka jako celku. Potom přišla do mého života Jóga a Tantra, tradice jak z Indie, tak z Tibetu, ale i západních učitelů. Samovolně jsem byla iniciována do mistérii růže Magdalénské a její esence. Zároveń mne život obdařil zbystřeným smyslem pro čich, a vášní pro rajské vůně, esence rostlin,  květin a prací s nimi.

Mé poznávání, zážitky a zkušenosti dnes tlumočím ženám během omlazujících očist Jogínského svátku Navaratri.

AUM
PURNAMADAM PURNAMIDAM PURNAT PURNAMUDAČJATÉ
PURNASJA PURNAMADAJA PURNAMÉVA VAŠIŠJATÉ
AUM SHANTI SHANTI SHANTI